Onze voorwaarden

Vegan Like Home is een wereldwijde service, vanuit Nederland, om reizigers in contact te brengen met huiskamerkoks die veganistisch koken.  Mensen die door een thuiskok bereide veganistische maaltijd willen nuttigen, waar ook ter wereld, worden door Vegan Like Home geholpen dit te realiseren. Het idee er achter is dat het voor mensen die veganistisch willen eten lang niet altijd mogelijk is uit eten te gaan op reis. Ook mensen die opgenomen zijn in een ziekenhuis kunnen daar meestal geen veganistische maaltijd verkrijgen. Vegan Like Home maakt helpt dat mogelijk te maken.

Via de VLH website kunnen thuiskoks en veganistische reizigers elkaar vinden. Een tweede doel is veganisten, waar ook ter wereld, met elkaar in contact te brengen en zo, in een wereld waar veganisme nog lang niet altijd gebruikelijk is, toegankelijker te maken. Een derde doel is veganisme wereldwijd te promoten en toegankelijker te maken. Na het genieten van de maaltijd kunnen gasten een beoordeling achterlaten op het platform van de website.

Deze website is gehost bij Miix.nl. Veganlikehome.nl en Veganlikehome.com zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37078275. Het btw nummer is NL092468561B03. Het kantoor is gevestigd aan de Eeuwigelaan 7, 1861 CL te Bergen NH. E-mailadres: info@veganlikehome.nl. via welk adres ook de helpdesk bereikbaar is.

De organisatie die handelt als Veganlikehome.nl en Veganlikehome.com en de website beheert, is een initiatief naar het idee van Drs. Eveline Bogaard.

Het is belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen voordat je tot inschrijving als thuiskok of als gast in gaat schrijven.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en op de “gebruikersovereenkomst” die via deze website tot stand komt tussen jou en ons. Het Nederlands Recht is hier van toepassing.

1.2 De voorwaarden kunnen tussentijds aangepast worden. Wij houden ons het recht voor de informatie te veranderen, zonder dat wij jou expliciet te laten weten. Lees de voorwaarden, de informatie, dus regelmatig door.

Hoe gebruik je de site van Vegan Like Home?

Om gebruik te maken van de diensten van Vegan Like Home dien je als thuiskok of als gast, een account/lidmaatschap aan te maken. Dat doe je via het invullen van het formulier dat voor jou van toepassing is. Het zij als gast, het zij als thuiskok. Je dient daarbij een sterk, veilig wachtwoord aan te maken en daar zorgvuldig mee om te gaan. Je mag je account niet aan andere personen ter beschikking stellen. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor een veilige internet- en een veilige computerverbinding. 
Veganlikehome.nl heeft haar website uitsluitend een faciliterende rol om thuiskoks en reizigers bij elkaar te brengen. Veganlikehome.nl is zelf geen partij bij een veganistische maaltijd of bij de overeenkomst tussen de thuiskok en de reiziger. Deze overeenkomst of afhaalovereenkomst bestaat tussen thuiskok en afhaler en omvat de afspraken over het soort maaltijd (ontbijt, lunch of diner), de prijs van de maaltijd, het aantal personen waar de maaltijd voor bestemd is. Verder maken thuiskok en gast afspraken over de plaats en tijdstip waar en waarop de maaltijd genuttigd wordt. 
Bij het gebruik van de diensten van Vegan Like Home dienen gebruikers zich te houden aan de normale fatsoensnormen en de wet.

1.3 Thuiskoks stemmen ermee in dat zij automatisch lid worden van Veganlikehome.nl wanneer zij zich aanmelden op de website. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

Duur van de Gebruiksovereenkomst en beëindiging

1.4 Het lidmaatschap en de gebruiksovereenkomst kan op ieder moment, zonder opgave van redenen, door beide partijen worden opgezegd met onmiddellijke ingang. Gebruikers kunnen opzeggen door hun account op te heffen. Wij zullen dit per e-mail bevestigen.

1.5 Leden verklaren zich akkoord met de artikelen in deze algemene voorwaarden waarin ook enkele verplichtingen en verboden zijn opgenomen. Veganlikehome.nl kan echter op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld dat thuiskoks en reizigers bepalingen ook daadwerkelijk naleven.

1.6 Alle gebruikers van de website kunnen zich met klachten over thuiskoks of reizigers wenden tot Veganlikehome.nl.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Thuiskoks dienen zich op de website te registeren als lid van Veganlikehome.nl, alvorens zij veganistische maaltijden vanuit hun adres kunnen aanbieden op de website of reserveren.

2.2 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie. Door het invullen van gegevens op de website stemmen leden in met het feit dat Veganlikehome.nl contact met hun kan opnemen.

2.3 Het gebruik van de Veganlikehome.nl is op eigen risico en Veganlikehome.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade op wat voor manier dan ook, met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving. Veganlikehome.nl is zelf geen partij bij een veganistische maaltijd of bij de overeenkomst tussen de thuiskok en de reiziger.

2.4 Veganlikehome.nl sluit alle aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van leden en andere bezoekers van de website en alle andere derden uit.

2.5 Het gebruik van de website is op eigen risico en Veganlikehome.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor in het geval dat de website niet naar behoren functioneert.

2.6 Omdat de inhoud van de website voor een groot deel wordt ingevuld door haar leden; thuiskoks, gasten of andere bezoekers van de website vragen wij hen uitdrukkelijk misbruik of andere overtredingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden bij ons te melden.

2.7 Leden en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleving van wet- en regelgeving en  Veganlikehome.nl wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijk hiervoor dan ook af.  Veganlikehome.nl kan ook niet controleren kan niet aansprakelijk worden voor eventueel opgelegde boetes en/of sancties en/of de  gevolgen hiervan.

2.8 Veganlikehome.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijze van afhandelen van klachten en de gevolgen daarvan.  

De intellectuele eigendomsrechten op veganlikehome.nl en veganlikehome.com en onderliggende software, vormgeving en content berusten te allen tijden bij veganlikehome.nl, veganlikehome.com of haar licentieverleners.

3. Verplichtingen thuiskoks

3.1 Thuiskoks zijn verplicht om:

a. het door hen met de gasten overeenkomen en aangebodene te verstrekken aan de gasten. 
b. de gasten als een goed gastheer of gastvrouw te ontvangen. 
c. de gangbare hygiëne regels na te leven en ervoor te zorgen dat zij producten gebruiken en verwerken die van goede kwaliteit zijn.
d. alle relevante wet en regelgeving na te leven.

4. Verplichtingen gasten

4.1 Gasten zijn verplicht om:

a. zich netjes en respectvol te gedragen ten huize van thuiskoks die zij bezoeken.
b. de totale maaltijdprijs dient voorafgaand aan het diner te worden betaald
c. alle wet- en regelgeving na te leven. 

4.2 Het is gasten niet toegestaan om in beoordelingen die zij achterlaten op de website taal te gebruiken die als ongepast, beledigend, kwetsend of aanstootgevend kan worden opgevat, of om in een beoordeling producten of diensten aan te bieden.

5. Klachtenprocedure

5.1 De website kent de mogelijkheid om een klacht door te geven over veganlikehome.nl, een thuiskok of een gast.

5.2 Afhankelijk van de klacht kan veganlikehome.nl contact opnemen met de indiener van de klacht of de persoon waar de klacht betrekking op heeft.

5.3 Veganlikehome.nl is gerechtigd om bij een door haar als gegrond beoordeelde klacht of op eigen initiatief sancties op te leggen, waaronder het voorwaardelijk, tijdelijk en/of permanent royeren van een of meerdere van haar leden. Tegen opgelegde sancties is geen bezwaar of beroep mogelijk.

5.4 Veganlikehome.nl zal in het geval van een gegronde klacht altijd contact opnemen met de persoon waar de klacht betrekking op heeft.

5.5 Veganlikehome.nl behoudt zich het recht voor om klachten niet in behandeling te nemen omdat zij kennelijk ongegrond zijn, onvoldoende onderbouwd zijn of geen klacht zijn. Veganlikehome.nl is in dat geval niet verplicht contact op te nemen met de indiener van de klacht.

6. Privacy statement

Bekijk ons privacy statement

7. Slot

7.1 Veganlikehome.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. De actuele versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacy- en annuleringsbeleid zijn altijd op de website beschikbaar.

7.2 Op deze algemene gebruiksvoorwaarden, het privacy- en annuleringsbeleid is Nederlands recht van toepassing.

7.3 Dit document is met zorg opgesteld op 18 juni 2017.